بیمه عمر و پس انداز توسعه                                                 toseh  
یکی از انواع بیمه نامه های عمر مختلط پس انداز و سرمایه گذاری بوده که در آن فرد بیمه شده یا ذینفغ های بیمه نامه هم سرمایه حیات سرمایه گذاری با سود تضمینی و هم سرمایه فوت به صورت قابل انعطاف دریافت را می کنند. تفاوت این بیمه نامه با عمر و پس انداز معمولی در این است که میزان اقساط حق بیمه پرداختی توسط خود بیمه گذار معین می گردد ولی در بیمه های عمر و پس انداز با شرایط معمولی میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذار توسط بیمه گر معلوم می شود. 
                                  asia2                                                         

مزایای بیمه عمروپس انداز بیمه توسعه

 

1 – از بدو تولد تا 70 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 70 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه .................ریال و سن ....... سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت یکجا، سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ، و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه پانصد هزارریال و حداقل سرمایه  پنجاه میلیون ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میز��ن 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 1 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

 حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از 18 تا 55 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر یکصدوپنجاه میلیون ریال می باشد.

                                                                                                                                                  
                                                     kar2                                               
 

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، با ارائه هزینه های پزشکی قابل پرداخت می باشد.

17 – در طول مدت قرارداد یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن 15  تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که به حق بیمه سالانه اضافه می شود.

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمر وپس اندازخود وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته ندارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و پس انداز خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و پس اندازتوسعه 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

 24- نرخ سود قطعی اندخته بیمه عمر وپس انداز بیمه توسعه در چند سال اخیر

سود سال 88   17 درصد

سود سال 89   22 درصد

                                                                                                                                              
 

                  
 
                                                                                                                            
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.