بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا 

 

بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا                                            

                    

asia  
   

همه ما در جستجوی آرامش و آسودگی خیال هستیم . اضطراب ، آشفتگی و مرگ پدیده هایی هستند که همواره زندگی انسان را مورد تهدید قرار می دهند. براستی چگونه می توان در هنگاه بروز این موارد خانواده ها را از آسیب و گزند حفظ کرد و آرامش و امید را برای آنان به ارمغان آورد ؟ بیمه آسیا افتخار دارد ، به منظور تامین آسایش ، رفاه و حمایت از خانواده ها و تمامی آحاد مردم کشور چه در زمان حیات و چه بعد از حیات و یا در مقاطعی نظیر ازدواج ، تحصیل فرزندان، تهیه مسکن، اشتغال و تامین دوران بازنشستگی با عرضه بیمه های عمر و پس انداز هزینه و سرمایه مورد نیاز را تا حد پیش بینی شده تامین نماید.

                                                                                                             

                   asia1                      

   

مزایای بیمه جامع عمروپس انداز آسیا

  

1 – از بدو تولد تا 65 ��الگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

 2 – مدت قرار داد از 5 تا 30سال قابل تنظیم  می باشد.

 3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست و پنجاه میلیون ریال وتا سن 55 سالگی نیاز به انجام آزمایشات

پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت

سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید. تعدیل حق بیمه از5 تا 25 درصد و تعدیل سرمایه از 5 تا 15 درصد قابل انتخاب می باشد.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ،سه ماهه ودوماهه قابل پرداخت می باشد .

 6- حداقل حق بیمه دو ماهه  پانصد هزار ریال و حداقل سرمایه  سی میلیون ریال در بیمه نامه عمر

و پس انداز می باشد .

 7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان دو میلیارد ریال را انتخاب نمایید.

 8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

 9 – حداکثر پوشش حادثه دومیلیارد ریال می باشد.

 10- پوشش تکمیلی حادثه از 10 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

 11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم

بهره مند گردید .

 12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

 13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از

10 تا 55 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب

باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

 15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر دویست میلیون

ریال می باشد.

                                                                                                                                           

                                                 asia2                                       
 

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل

پرداخت می باشد.

17 – در طول مدت قرارداد فقط یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن10 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که از

محل حق بیمه سالانه برداشت می شود.

20-  شما می توانید پس از سال دوم به میزان 80 درصد اندوخته بیمه نامه جامع عمر وپس انداز خود وام دریافت

 نمایید .

21- شما می توانید پس از سال دوم 80 درصد اندوخته بیمه نامه عمرو پس اندازخود را (مانند حساب

 بانکی ) برداشت نمایید.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و پس انداز خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا

دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و پس انداز آسیا  در پنج سال اول 18 درصد و بعد از آن 15 درصد می باشد.

24- در صورت عدم پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه از محل اندوخته تا آخرین روز تکافوی هزینه ها معتبر خواهد بود.

                                                                                                                                               
 

ویژگیهای بیمه عمر و پس انداز آسیا

1-در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار دو نفر باشند و بیمه گذار در اثر حادثه فوت نموده و یا از کارافتاده شود ، از

 پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه می توان استفاده نمود  این طرح با نام حامی ارائه می شود.                                                                                                                                                

  جهت مشاهده نمونه جدول عمر و پس انداز اینجا را کلیک نمایید 

جهت مشاهده نمونه فرم پیشنهاد بیمه جامع عمر و پس انداز اینجا را کلیک نمایید

 

بیمه گذار محترم جهت مشاهده وضعیت مالی بیمه نامه عمر و پس انداز خود اینجا را کلیک نمایید

 


                   

                                                                                                              

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.