بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا 

 

بیمه جامع عمر و پس انداز آسیا                                            

                    

asia  
   

همه ما در جستجوی آرامش و آسودگی خیال هستیم . اضطراب ، آشفتگی و مرگ پدیده هایی هستند که همواره زندگی انسان را مورد تهدید قرار می دهند. براستی چگونه می توان در هنگاه بروز این موارد خانواده ها را از آسیب و گزند حفظ کرد و آرامش و امید را برای آنان به ارمغان آورد ؟ بیمه آسیا افتخار دارد ، به منظور تامین آسایش ، رفاه و حمایت از خانواده ها و تمامی آحاد مردم کشور چه در زمان حیات و چه بعد از حیات و یا در مقاطعی نظیر ازدواج ، تحصیل فرزندان، تهیه مسکن، اشتغال و تامین دوران بازنشستگی با عرضه بیمه های عمر و پس انداز هزینه و سرمایه مورد نیاز را تا حد پیش بینی شده تامین نماید.

                                                                                                             

                   asia1                      

   

مزایای بیمه جامع عمروپس انداز آسیا

  

1 – از بدو تولد تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

 2 – مدت قرار داد از 5 تا 30سال قابل تنظیم  می باشد.

 3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست و پنجاه میلیون ریال وتا سن 55 سالگی نیاز به انجام آزمایشات

پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت

سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید. تعدیل حق بیمه از5 تا 25 درصد و تعدیل سرمایه از 5 تا 15 درصد قابل انتخاب می باشد.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ،سه ماهه ودوماهه قابل پرداخت می باشد .

 6- حداقل حق بیمه دو ماهه  پانصد هزار ریال و حداقل سرمایه  سی میلیون ریال در بیمه نامه عمر

و پس انداز می باشد .

 7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان دو میلیارد ریال را انتخاب نمایید.

 8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

 9 – حداکثر پوشش حادثه دومیلیارد ریال می باشد.

 10- پوشش تکمیلی حادثه از 10 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

 11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم

بهره مند گردید .

 12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

 13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از

10 تا 55 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب

باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

 15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر دویست میلیون

ریال می باشد.

                                                                                                                                           

                                                 asia2                                       
 

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل

پرداخت می باشد.

17 – در طول مدت قرارداد فقط یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن10 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که از

محل حق بیمه سالانه برداشت می شود.

20-  شما می توانید پس از سال دوم به میزان 80 درصد اندوخته بیمه نامه جامع عمر وپس انداز خود وام دریافت

 نمایید .

21- شما می توانید پس از سال دوم 80 درصد اندوخته بیمه نامه عمرو پس اندازخود را (مانند حساب

 بانکی ) برداشت نمایید.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و پس انداز خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا

دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و پس انداز آسیا  در پنج سال اول 18 درصد و بعد از آن 15 درصد می باشد.

24- در صورت عدم پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه از محل اندوخته تا آخرین روز تکافوی هزینه ها معتبر خواهد بود.

                                                                                                                                               
 

ویژگیهای بیمه عمر و پس انداز آسیا

1-در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار دو نفر باشند و بیمه گذار در اثر حادثه فوت نموده و یا از کارافتاده شود ، از

 پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه می توان استفاده نمود  این طرح با نام حامی ارائه می شود.                                                                                                                                                

 


 


 


                   

                                                                                                              

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.