بیمه مسافرتی مفری 
 بیمه درمانی مسافران خارج کشور مفری                                                      mafri

شرکت بیمه مفری خدمات بیمه درمانی به مسافرانی که برای مدت 3 ماه ار کشور خود خارج می شوند

 در سراسر دنیا ارائه می نماید 

 

شرایط عمومی بیمه نامه مفری

فصل اول : تعریف:

 1- بیمه شده : همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه آسیا.

 2- اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر، فرزندان ( دارای سن 18 سال یا کمتر) ، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دائم با بیمه گذار زندگی می کنند.

 3- کشور محل اقامت : همان محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه گذار است که در این بیمه نامه کشور ایران می باشد.

4- بیماری : هرگونه تغییر در سلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناٌ توسط یک پزشک تشخیص و تایید شده و شامل هیچیک از دو گروه زیر نباشد:

1-4- بیماری مادرزادی که درنتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته باشد.

 2-4- بیماری سابقه دارکه بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است.

 5- بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشکی " شرکت امداد رسان مفری" بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.

6- صدمات جسمانی : عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.

 7- صدمات جسمانی حاد : صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی " شرکت امداد رسانی مفری" بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

 8- پوشش و گستره آن : " شرکت امداد رسان مفری " بلافاصله مساعدت های ذکرشده مندرج در فصل دوم  بیمه نامه را به علت بیماری و حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیرقابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار اریه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده و نیزمدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه نامه ( تاریخ اعتبار بیمه نامه ) حادث نگردیده باشد. مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که در بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع  گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود ، هرکدام زودتر حادث شود ، از درجه اعتبار ساقط می گردد.

 تذکر مهم : بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است که مدت هر سفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد.

فصل دوم : مزایا:

  شرکت امداد رسان مفری " خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی اریه خواهد نمود مشروط  بر اینکه مدت هرسفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد.

 الف – پوشش ها و مزایای شخصی:

 1- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:

    در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی  " شرکت امداد رسان مفری " هزینه های معمول ، متداول ، لازم  و معقول بستری در بیمارستان ، جراحی ، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی  پزشک  بیمه گذار را ، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی  " شرکت امداد رسان مفری " برای نظارت بر اریه درمان شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

    فرانشیز : 25 یورو درهر مورد خسارت است ( به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا  بستری شدن در بیمارستان بیش از 24 ساعت ).

                            mafri1                                          

 2- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه:

    در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، " شرکت امداد رسان مفری " نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا برگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی " شرکت امداد رسان مفری " در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی " شرکت امداد رسان مفری " طی تماس  های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله ، تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی " شرکت امداد رسان مفری " بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد ، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد ، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

 3- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی:

 " شرکت امداد رسان مفری " در صورت نیاز ، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی  تا سقف 400 یورو در مورد تعهدات 50000 یورویی  و تا سقف 150 یورو در مورد تعهدات 10000 یورویی  پرداخت می نماید.

 فرانشیز: 25 یورو درهر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد ، درمان عفونت  و کشیدن دندان محدود می گردد.

4- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور:

 به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از 10 روز ویا فوت وی " شرکت امداد رسان مفری " هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا ( محل اقامت ) را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود ، تقبل خواهد نمود.

  5- بازگرداندن جسد متوفی:

 در صورت فوت بیمه گذار، " شرکت امداد رسان مفری " تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم  در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

 تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

  6- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده:

 درصورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه ، بیشتر از 10 روز در بیمارستان بسترس شود ، " شرکت امداد رسان مفری " مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار ، ازجمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هرروز ، حداکثر به مدت 10 روز و تا مبلغ 850 یورو را پرداخت خواهد نمود.

 7- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:

 هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده ( تا بستگان درجه دوم ) خود  ناچار به توقف سفر شود ، چناچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود  و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است ، نباشد ، " شرکت امداد رسان مفری " هزینه سفر او  به کشورمحل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گذارمی بایست دلایل ، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت ) را به " شرکت امداد رسان مفری " ارایه نماید.

 8- تحویل دارو:

 " شرکت امداد رسان مفری " هزینه های ارسال اضطراری دارو درصورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را ، درصورتی که توسط پزشک معالج وی ، حتی پیش ازسفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.

9- ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری:

 " شرکت امداد رسان مفری " مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار " شرکت امداد رسان مفری " اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان ، متخصصین ، دندانپزشکان ، یا پیراپزشکان نزدیک به محل ، نشانی بیمارستان ها ، مراکزپزشکی ، داروخانه ها وآمبولانس ها

را به استثنای مراکز تشخیص- درمانی در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.

 10- حواله تضمینی وجوه نقد:

 " شرکت امداد رسان مفری " وجوه مربوط به هرنوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر 850 یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی " شرکت امداد رسان مفری " در ایران به صورت چک بانکی ، حواله و یا پول نقد به سپرده گذارد.

 11- حواله وجه نقد:

 چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت خارج از کشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تاییدیه ، شکواییه رسمی و ... به اثبات برسد ) پول نقد خود را از دست بدهد ، " شرکت امداد رسان مفری " به شرط سپرده کذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی ، حواله و یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر 850 یورو اقدام خواهد نمود.

 12- فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:

 در صورت فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج ا��کشور، " شرکت امداد رسان مفری " هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورو را تقبل خواهد نمود.

 13- معاضدت حقوقی:

 " شرکت امداد رسان مفری " هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشوررا تا سقف حداکثر 1500 یورو یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد.

 ب- پوشش ها ومزایای مربوط به بار همراه مسافر:

 پرداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و بر اساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید :

 تذکر مهم : اصل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به " شرکت امداد رسان مفری " ارایه شود.

 1- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما:

 درصورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل ، " شرکت امداد رسان مفری " علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است ، مابه التفاوت آن را  تا سقف حداکثر 200 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از مشخصات و محتویات ، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به " شرکت امداد رسان مفری " ارایه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

 حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن  دایم بارهمراه مسافر ، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از 21 روز کمتر نمی باشد. پول ، جواهرات ، کارت های اعتباری و نقدی و هر گونه سند از شمول این تهعد مستثنی  می باشند.

 2- جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر:

 درصورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد ، " شرکت امداد رسان مفری " هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به " یاتا " باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر ، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف 100 یورو پوشش می دهد.

در کلیه موارد ، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد ، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

 3- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی:

 " شرکت امداد رسان مفری " راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارایه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور ، شرکت حمل کننده ، انتقال آن به مقصد موردنظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. دراین صورت ، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این  بیمه نامه خواهد بود.

                           3mafri                                            

 پ- پوشش تاخیر در حرکت:

 درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مورداستفاده بیمه گذار حداقل 6 ساعت تاخیر حرکت داشته باشد

" شرکت امداد رسان مفری " به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه ، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر ( ازقبیل هزینه های حمل و نقل ، اقامت در هتل و همچنین غذا ) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود :

 درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مورداستفاده بیمه گذار حداقل 6 ساعت تاخیر حرکت داشته باشد

"شرکت امداد رسان مفری" به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه ، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر ( ازقبیل هزینه های حمل و نقل ، اقامت در هتل و همچنین غذا ) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود :

 1- درصورتی که تاخیر بیش از 6 ساعت باشد، تا سقف 45 یورو .

 2- درصورتی که تاخیر بیش از 12 ساعت باشد ، 45 یورو اضافه بر بند 1 .

3- درصورتی که تاخیر بیش از 18 ساعت باشد ، 45 یورو اضافه بر بند 2 .

 4- در صورتی که تاخیر بیش از 24 ساعت باشد ، 45 یورو اضافه بر بند 3 .

    حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق 180 یورو می باشد، هرگونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه های مبدا و مقصد ویا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیرعادی از این تعهد مستثنی می باشد.

 - شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ ( تاخیر در حرکت ) عبارتند از:

 1- پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد ، بیمه گذار می بایست تاییدیه کتبی درمورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آنها دریافت نماید.

 2- خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا ، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است ، محاسبه خواهد گردید.

 فصل سوم : شرایط مسئولیت:

 1- درصورت بروز هرگونه خسارت ، مسئولیت " شرکت امداد رسان مفری " مشروط به تقاضای بیمه گذار نسبت به غرامت یا منافعی است که تابع شرایط این بیمه نامه باشد.

 2- درصورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این بیمه نامه ، بیمه گذار :

 الف – هرگونه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ خواهد نمود.

ب- ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با " شرکت امداد رسان مفری " خسارت را اعلام و منافع موردنیاز را مشخص خواهد ساخت.

پ- کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار " شرکت امداد رسان مفری " قرا ر خواهد داد.

ت- هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.

 3- در صورتی که هریک از خدمات مشمول این بیمه نامه قبلا ٌ تحت پوشش بیمه دیگری قرار گرفته باشد، " شرکت امداد رسان مفری" مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 4- " شرکت مفری" هرگونه هزینه ای را که از پیش مورد تصویب قرار نگرفته ، جبران ننموده و یا جبرا ن آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

 هزینه های از پیش تصویب شده می بایست شامل خسارت دریافتی از " شرکت مفری " پیش از ارسال رسید های رسمی و نامه حاوی دلایل و شرایط عدم دریافت مستقیم هزینه های ادعایی خدمات از " شرکت مفری " باشد.

 فصل چهارم : استثنایات عمومی:

 1- مواردزیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند :

1-1 مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه سونیت بیمه گذار ، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی وبی احتیاطی جدی وی ، حاصل شده باشد .

 عواقب اقدامات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند .

 1-2عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفان های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و بطور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی ویا وابسته به امور زمین شناسی .

 1-3 وقایع ناشی از تروریسم، نا فرمانی یا آشوب های گروهی.

 1-4 وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح .

 1-5 جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هر گونه در گیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت .

 1-6 موارد ناشی از انرژی وپرتو های هسته ای .

 1-7 موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی، درگیری و نزاع، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت .

 1-8 بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است .

 1-9موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی.

 1-10 مبادرت به انجام ورزشهای زیر :

 مسابقات اتومبیل رانی و موتور سواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیر اب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در اب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوه نوردی، غار نوردی، مشت زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش های رزمی، چتر بازی، بالون سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ و بطور کلی هر گونه ورزش و تفریح که عرفاٌ خطر ناک تلقی می گردد.

 1-11 حضور در رقابت ها و تورنمنت هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه بر گزار می شوند.

 1-12 اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک.

1-13 اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران.

 1-14 استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر وهمچنی چرخ بال، به عنوان مسافر یا خدمه.

 1-15 حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.

 2- علاوه بر استثنایات فوق، موارد زیر نیز خارج ازشمول این بیمه نامه می باشد:

 2-1 خدماتی که راساٌ به وسیله بیمه گذار، بدون اطلاع و موافقت قبلی "شرکت مفری" و یا شرکت "گلف اسیست" به استثنای موارد ضروری، انجام پذیرد . در موارد ضروری بیمه گذار باید اسناد و نسخه اصلی صورت حساب ها را به شرکت ارایه نماید.

 2-2 عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است.

 2-3 مرگ ناشی از خود کشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن.

 2-4 موارد ناشی از بیماری ها و یا اسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو، مواد سمی، مواد مخدر یا دارو های فاقد نسخه پزشکی و همچنین هر گونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.

 2-5 موارد ناشی از امتناع یا تا خیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله " شرکت مفری " و مورد توافق بخش پزشکی ان .

 2-6 درمان های توانبخشی .

 2-7 پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و هچنین عینک.

 2-8 موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.

2-9 موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی  یا شناسایی نشده و همچنین بارشکننده و یا موارد فاسد شدنی.

 2-10 مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از شرایط زیر: 

 الف- پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.

ب- با هدف انجام معالجات پزشکی .

 ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.

 2-11 هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش اید، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت، هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت 92 روز از تاریخ شروع بیمه نامه، صرف نظر از مفاد بند های ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه، توسط بیمه گذار تقبل گردد.

 3- " شرکت امداد رسان مفری " در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هریک از خدماتی را که بطور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده به مرحله عمل در آورد، از مسئولیت مبرا می باشد.

 

 جدول نرخ حق بیمه مفری

    

شینگن طلایی                                                  

سقف تعهدات:50.000 یورو

80  سال به بالا

76 تا 80 سال تمام

71 تا 75 سال تمام

66 تا 70 سال تمام

13 تا 65 سال تمام

تا 12 سال تمام

سن        مدت

1.053.000

790.000

527.000

395.000

263.000

132.000

روز  07 تا 01

2.052.000

1.539.000

1.026.000

770.000

513.000

257.000

روز  15 تا 08

2.430.000

1.823.000

1.215.000

911.000

608.000

304.000

روز 23 تا 16

2.538.000

1.904.000

1.269.000

952.000

635.000

317.000

روز  31 تا 24

3.915.000

2.936.000

1.958.000

1.468.000

979.000

489.000

روز  45 تا 32

4.428.000

3.321.000

2.214.000

1.661.000

1.107.000

554.000

روز 62 تا 46

6.345.000

4.759.000

3.173.000

2.379.000

1.586.000

793.000

روز  92 تا 63

11.799.000

8.849.000

5.900.000

4.425.000

2.950.000

1.475.000

شش ماهه

19.980.000

14.985.000

9.990.000

7.493.000

4.995.000

2.498.000

یکساله

                                                                                                                                                      جدول شماره : 2

شینگن

سقف تعهدات:30.000 یورو

80  سال به بالا

76 تا 80 سال تمام

71 تا 75 سال تمام

66 تا 70 سال تمام

13 تا 65 سال تمام

تا 12 سال تمام

سن        مدت

932.000

699.000

466.000

349.000

233.000

116.000

روز  07 تا 01

1.877.000

1.407.000

938.000

704.000

469.000

235.000

روز  15 تا 08

2.187.000

1.640.000

1.094.000

820.000

547.000

273.000

روز 23 تا 16

2.295.000

1.721.000

1.148.000

861.000

574.000

287.000

روز  31 تا 24

3.591.000

2.693.000

1.796.000

1.347.000

898.000

449.000

روز  45 تا 32

4.023.000

3.017.000

2.012.000

1.509.000

1.006.000

503.000

روز 62 تا 46

5.711.000

4.283.000

2.855.000

2.141.000

1.428.000

714.000

روز  92 تا 63

               

 

سراسر جهان بجز آمریکا و کانادا و ژاپن                                                 

سقف تعهدات:50.000 یورو

80  سال به بالا

76 تا 80 سال تمام

71 تا 75 سال تمام

66 تا 70 سال تمام

13 تا 65 سال تمام

تا 12 سال تمام

سن        مدت

1.106.000

829.000

553.000

415.000

276.000

138.000

روز  07 تا 01

2.155.000

1.616.000

1.077.000

808.000

539.000

269.000

روز  15 تا 08

2.552.000

1.914.000

1.276.000

957.000

638.000

319.000

روز 23 تا 16

2.665.000

1.999.000

1.332.000

999.000

666.000

333.000

روز  31 تا 24

4.111.000

3.083.000

2.055.000

1.542.000

1.028.000

514.000

روز  45 تا 32

4.631.000

3.473.000

2.315.000

1.736.000

1.158.000

579.000

روز 62 تا 46

6.681.000

5.011.000

3.341.000

2.505.000

1.670.000

835.000

روز  92 تا 63

 

سراسر جهان

سقف تعهدات:50.000 یورو

80  سال به بالا

76 تا 80 سال تمام

71 تا 75 سال تمام

66 تا 70 سال تمام

13 تا 65 سال تمام

تا 12 سال تمام

سن        مدت

1.580.000

1.185.000

790.000

592.000

395.000

197.000

روز  07 تا 01

3.078.000

2.309.000

1.539.000

1.154.000

770.000

385.000

روز  15 تا 08

3.645.000

2.734.000

1.823.000

1.367.000

911.000

456.000

روز 23 تا 16

3.807.000

2.855.000

1.904.000

1.428.000

952.000

476.000

روز  31 تا 24

5.873.000

4.404.000

2.936.000

2.202.000

1.468.000

734.000

روز  45 تا 32

6.615.000

4.961.0000

3.308.000

2.481.000

1.654.000

827.000

روز 62 تا 46

9.545.000

7.158.000

4.772.000

3.579.000

2.386.000

1.193.000

روز  92 تا 63

 

کشورهای خاور میانه و ترکیه و آفریقایی

سقف تعهدات:10.000 یورو

80  سال به بالا

76 تا 80 سال تمام

71 تا 75 سال تمام

66 تا 70 سال تمام

13 تا 65 سال تمام

تا 12 سال تمام

سن        مدت

621.000

466.000

311.000

233.000

155.000

78.000

روز  07 تا 01

1.215.000

911.000

608.000

456.000

304.000

152.000

روز  15 تا 08

1.445.000

1.083.000

722.000

542.000

361.000

181.000

روز 23 تا 16

1.512.000

1.134.000

756.000

567.000

378.000

189.000

روز  31 تا 24

2.565.000

1.924.000

1.283.000

962.000

641.000

321.000

روز  45 تا 32

2.646.000

1.985.000

1.323.000

992.000

662.000

331.000

روز 62 تا 46

3.780.000

2.835.000

1.890.000

1.418.000

945.000

473.000

روز  92 تا 63

                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                     جدول شماره: 6

کشورهای بحرین,کویت,عمان,عربستان سعودی,قطر,امارات متحده عربی                                                 

سقف تعهدات:10.000 یورو

80  سال به بالا

76 تا 80 سال تمام

71 تا 75 سال تمام

66 تا 70 سال تمام

13 تا 65 سال تمام

تا 12 سال تمام

سن        مدت

432.000

324.000

216.000

162.000

108.000

54.000

روز  07 تا 01

851.000

638.000

425.000

319.000

213.000

106.000

روز  15 تا 08

999.000

749.000

500.000

375.000

250.000

125.000

روز 23 تا 16

1.053.000

790.000

527.000

395.000

263.000

132.000

روز  31 تا 24

1.782.000

1.337.000

891.000

668.000

446.000

223.000

روز  45 تا 32

1.836.000

1.377.000

918.000

689.000

459.000

230.000

روز 62 تا 46

2.633.000

1.974.000

1.316.000

987.000

658.000

329.000

روز  92 تا 63

به نرخهای فوق 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. نرخها به ریال می باشد . نرخها مربوط به اردیبهشت 91 می باشد.

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.