بیمه عمر و سرمایه گذاری دی 
 بیمه عمر و سرمایه گذاری دی                                              day  
 

از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تامین نیازهای خود بوده است . بیمه های اشخاص هم در جهت برآورده ساختن نیاز انسان وتامین اقتصادی وی و بازماندگان او به وجود آمده است در واقع بیمه های اشخاص یکی از شاخص های اندازه گیری رفاه مردم در کشورهای مختلف است.

درعصر حاضر و با بهره گیری ازفن آوری می توان در بعضی از مواقع بروز حوادث و سوانح طبیعی مانند طوفان را پیش بینی کرد اما آیا می توان از ضرر و زیان های مادی آنها نیز جلوگیری به عمل آورد ؟

از دیدگاه جامعه بیمه های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع آوری حق بیمه ها بتوان خسارت فوت ، ازکارافتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که دچار این حوادث شده اند ،جبران نمود.

                                       day1                                                       
 

مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری بیمه دی

1 – از بدو تولد تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 30 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه یکصدوپنجاه میلیون ریال و سن 50 سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه م��هه و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه یکصد و پنجاه هزارریال و حداقل سرمایه  پانزده میلیون ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه یک میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 4 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از 18 تا 60 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر دویست میلیون ریال می باشد.                                                                                                                                               
                                                        day2                                                                     

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل

پرداخت می باشد.

17 – در طول مدت قرارداد یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن15 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که به حق بیمه سالانه اضافه می شود.

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته ندارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر سرمایه گذاری خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نمایید..

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و سرمایه گذاری دی 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

24- سود قطعی سالیانه اعلام نمی گردد.

                                                                                                                                                      


                          

   
                                                                                                                                              
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.