بیمه عمر و سرمایه گذاری دی 
 بیمه عمر و سرمایه گذاری دی                                              day  
 

از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تامین نیازهای خود بوده است . بیمه های اشخاص هم در جهت برآورده ساختن نیاز انسان وتامین اقتصادی وی و بازماندگان او به وجود آمده است در واقع بیمه های اشخاص یکی از شاخص های اندازه گیری رفاه مردم در کشورهای مختلف است.

درعصر حاضر و با بهره گیری ازفن آوری می توان در بعضی از مواقع بروز حوادث و سوانح طبیعی مانند طوفان را پیش بینی کرد اما آیا می توان از ضرر و زیان های مادی آنها نیز جلوگیری به عمل آورد ؟

از دیدگاه جامعه بیمه های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع آوری حق بیمه ها بتوان خسارت فوت ، ازکارافتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که دچار این حوادث شده اند ،جبران نمود.

                                       day1                                                       
 

مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری بیمه دی

1 – از بدو تولد تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 30 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه یکصدوپنجاه میلیون ریال و سن 50 سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه یکصد و پنجاه هزارریال و حداقل سرمایه  پانزده میلیون ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه یک میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 4 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از 18 تا 60 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر دویست میلیون ریال می باشد.                                                                                                                                               
                                                        day2                                                                     

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل

پرداخت می باشد.

17 – در طول مدت قرارداد یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن15 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که به حق بیمه سالانه اضافه می شود.

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته ندارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر سرمایه گذاری خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نمایید..

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و سرمایه گذاری دی 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

24- سود قطعی سالیانه اعلام نمی گردد.

                                                                                                                                                      

                                   جهت مشاهده نمونه جدول اینجا را کلیک نمایید

                          

   

جهت کسب توضیحات بیشتر با شماره تلفن  66085366  021 تماس حاصل فرمایید

یا درخواست خود را به آدرس ذیل ایمیل فرمایید

  info@ bimehomr.org                                                                                                                                                      
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.