بیمه عمر و سرمایه گذاری کوثر 
بیمه عمر و سرمایه گذاری کوثر                                                              kosar

بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از انواع بیمه‌های عمر می‌باشد که همزمان با برقراری پوشش بیمه عمر ، امکان سرمایه‌گذاری منابع حق بیمه پرداختی را فراهم می‌نماید بدین‌ ترتیب که با سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران ، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی از بیمه عمر و برقراری پوشش‌هایی نظیر فوت و از کار افتادگی جهت بیمه شده ، وی را در سود حاصله از سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های پرداختی نیز سهیم می‌کند.

بیمه عمر و سرمایه گذاری حرکتی است مناسب در جهت کسب آرامش خیال امروز و رفاه زمان بازنشستگی و همچنین تأمین پشتوانه مالی بازماندگان در زمان غیبت سرپرست خانواده

بیمه عمر و سرمایه گذاری تأمین مناسبی است برای جبران بازنشستگی و کهولت سن ، تشکیل سرمایه برای فرزندان ، تأمین هزینه‌های جهیزیه و ازدواج و تحصیل فرزندان ، ساخت و خرید مسکن

 
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.