بیمه عمر و سرمایه گذاری البرز 

بیمه عمر و سرمایه گذاری  البرز                              

                      

                      
 alborz
 

در  این نوع بیمه شما هم زمان با سرمایه گذاری به منظور تامین هزینه های نحصیل ،ازدواج و یا تهیه مسکن فرزندان ... تامین خانواده خود ، از مزایای بیمه فوت بهر علت ، فوت به علت حادثه ، از کار افتادگی کلی و دائم ، نقص عضو و هم چنین در مقابل هزینه های سنگین بیماری های صعب العلاج مانند سکته قلبی ، سکته مغزی ، انواع سرطان ، پیوند اعضا اصلی بدن و عمل جراحی کرونر قلب استفاده نمایید.

شما با خرید این نوع بیمه نامه می توانید در پایان مدت بیمه ، ذخیره انباشته شده خود را به همراه سود های ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری بهینه شرکت بیمه البرز می باشد به صورت یکجا دریافت کرده و یا آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه نامه های مستمری جهت تامین دوران بازنشستگی خود نمایید و مطمئن باشید که این نوع بیمه نامه ها وسیله ای مطمون برای مبارزه با تورم می باشد.

                                                                                                                                                 
                                       alborz1                                               

مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری البرز

1 – از بدو تولد تا 70 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 30 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست میلیون ریال و سن 50 سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ، چها ماهه ، دو ماهه وماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه یکصد هزار ریال و حداقل سرمایه  پنجاه میلیون ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان دو میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه فوت بیمه نامه بهرمند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 12 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی به افرادی که سن آنان از 20 تا 60 سال باشد و در اثر حادثه ازکار افتاده شوند ارائه می گردد.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثردویست میلیون ریال می باشد.                                                                                                                                                  
                     alborz2                                    
  

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، باارائه هزینه های پزشکی قابل پرداخت می باشد.

17 – در طول مدت قرارداد تا سقف دویست میلیون ریال می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن20 تا 60 سال ارائه می شود.

19 – 

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه خود وام دریافت نمایید .

21-   برداشت از اندوخته دارد .

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و تشکیل سرمایه خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید .

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و تشکیل سرمایه البرز 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

                                                                                                                                                       

 


                                

  
                                                                                                                 
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.