بیمه جامع زندگی ایران 

  بیمه جامع زندگی ایران                                                               

 
iran  
                                                 iran1                          

   

مزایای بیمه جامع زندگی ایران

1 – از 15 تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از 5 تا 55 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست وپنجاه میلیون ریال در 5سال اول قرارداد وتا سن 50 سالگی نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت

سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت یکجا ،سالانه وماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه  یکصد هزار ریال و حداقل سرمایه  ده میلیون ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید.

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهرمند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه یک میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 15 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم

بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی به افرادی  که سن آنان از

18 تا 59 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب

باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها حداکثر یکصد میلیون ریال می باشد.

                                                                                                                                                    

           

                                                iran2                                                                 

16 سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل  پرداخت می باشد.

 17 – در طول مدت قرارداد فقط یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

 18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن15 تا 59 سال ارائه می شود.

 19 – حق بیمه پوششهای اضافه از محل حق بیمه اصلی کسر می شود .

 20-  شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه جامع زندگی خود وام دریافت

  نمایید .

 21- امکان برداشت از اندوخته وجود ندارد .

 22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه جامع زندگی خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا

 دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه جامع زندگی ایران  15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

 24-برای سنین یک تا 14 سال تمام می توان از طرح بیمه نامه کودکان ونوجوانان استفاده نمود.

حداکثر سرمایه این طرح یکصد میلیون ریال می باشد.

 

ویژگیهای بیمه جامع زندگی ایران

 

1-درطرح جامع زندگی کودکان و نوجوانان می توان از پوشش تکمیلی بیماریهای خاص تا سقف 50میلیون ریال استفاده

نمود.

2-بیماریهای خاص در این طرح شامل فلج اطفال ،آسیب مغزی، التهاب مغزی ، تب روماتیسمی ،سرطان و پیوند اعضا

اصلی می باشد.              

    برای مشاهده نمونه جدول بیمه عمر اینجا را کلیک نمایید  

             
                                                    

جهت کسب توضیحات بیشتر با شماره تلفن  66085366  021 تماس حاصل فرمایید .    

یا درخواست خود را به آدرس ذیل ایمیل فرمایید.

  info@ bimehomr.org                                                                                                                                                     

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.