بیمه عمر و پس انداز رازی 
        بیمه عمر و پس انداز رازی                                       razi  
 شاید بتوان بیمه عمر را صورت متکامل همه انواع دیگر بیمه ها دانست.در انواع قبلی بیمه ، فرد بیمه گذار خود یا سرمایه و دارائی ها و یا مسئولیت هایش را در قبال بروز حوادث بیمه می نمود تا در فرض وقوع حادثه ، شرکت بیمه به مدد حادثه دیده بشتابد و جبران زیانها یا مسئولیت های او را بنماید. آن نوع بیمه ها برای آمادگی مقابله با حوادث احتمالی است. بیمه عمر اما عهده دار بیمه نمودن فرد در مقابل حوادث حتمی است از جمله مرگ و اوضاع غیر قابل پیش بینی آینده. در این نوع بیمه ، فرد با پرداخت مبلغی بصورت ماهیانه ، شرکت بیمه را موظف می کند در صورت فوت او به هر دلیل و یا در صورت تداوم حیات او ، در پایان مدت معین ، مبلغ مشخصی سرمایه به او یا کسانی که به عنوان استفاده کنندگان معرفی می کند پرداخت کند. در جهان صنعتی و پیشرفته ، امروزه ، بیمه عمر رایج ترین انواع بیمه هاست. در بیمه عمر فرد نگرانی را از خود و از بازماندگان خود بابت آینده و حوادث آن کم می کند یا برطرف می سازد.
                                                     iran2                                                        

مزایای بیمه عمروپس انداز بیمه رازی

1 – از بدو تولد تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 30 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه سیصد و پنجاه میلیون ریال و سن 50 سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخش�� از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه صرفا بصورت یکجا، سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه یکصد هزارریال و حداقل سرمایه  شش میلیون ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 13 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

 حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از 18 تا 60 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر دویست میلیون ریال می باشد. 
                                                       saman2                                                 

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل

پرداخت می باشد

17 – در طول مدت قرارداد یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن13 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که به حق بیمه سالانه اضافه می شود.

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمر و پس اندازخود وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته ندارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و پس انداز خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و پس انداز 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

24- سود قطعی سالیانه اعلام نمی گردد.

 

                        

                                                                                                                                        
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.