بیمه جبران هرینه های نازایی و ناباروری البرز 
 بیمه جبران هرینه های نازایی و ناباروری البرز               alborz  

استفاده از فن‌آوری نوین در تشخیص و درمان پزشکی، امیدهای جدیدی را در عرصه زندگی انسان امروزه گشوده، به نحوی که امید به زندگی و همچنین کیفیت زندگی نوع بشر را ارتقاء داده است.

یکی از مواردی که در سالهای اخیر از این پیشرفت ها به نحو احسن بهره مند شده، ناباروری است. ناباروری از منظر پزشکی، اختلالی پیچیده است که جهت شناسایی علت آن به بررسی بسیاری از سیستم‌های فیزیولوژیک بدن نیاز است. روند درمانی یک زوج نابارور از بررسی اولیه آغاز و با اتمام اقدامات تشخیصی و پاراکلینیک ادامه می یابد. مسلماً این روند نه تنها آسان نخواهد بود، بلکه نیاز به مراجعات مکرر خواهد داشت و جمیع عوامل ذکرشده موجب افزایش هزینه های درمانی می‌شود و پرداخت این هزینه‌های کلان برای بسیاری از زوجین به سختی امکان‌پذیر بوده و برای دسته ای از آنها غیرممکن خواهد بود. ازطرفی درصورت عدم درمان وحصول نتیجه می‌تواند به یک معضل اجتماعی تبدیل شود و نهاد مستحکم خانواده را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و حتی آسیب‌های اقتصادی متعدد مانند کاهش بازده و بهره‌وری فرد در اثر احیاناً افسردگی،نزاع خانوادگی و برخوردهای نامناسب نزدیکان را برای جامعه به همراه آورد.

 
                               sos1                                              
  

خلاصه ای از مشخصات بیمه درمان نازایی و ناباروری زوجین

موضوع بیمه:

موضوع بیمه،جبران آن بخش از هزینه‌های درمانی که برای درمان ناباروری و نازایی هزینه می‌گردد ونیز هزینه های مرتبط اضافی تحت پوشش که توسط بیمه‌گر اول جبران نشده است.

بیمه شدگان:

کلیه زوجین جوانی که برای بار اول ازدواج نموده و بیشتر از چهار ماه از تاریخ رسمی ازدواج و ثبت آن در یکی از دفترخانه‌های رسمی نگذشته و سن زوجه کمتر از چهل سال باشد مشروط بر اینکه این اولین ازدواج هریک از زوجین باشد.

بیمه گذار:

 بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن باشد.

تعریف نازایی:

نازایی عبارت است از عدم موفقیت در بچه دا ر شدن پس از یک سال مقاربت بدون هیچگونه جلوگیری در زوج‌های ازدواج کرده جوان.

دوره انتظار:

دوره انتظار در این بیمه‌نامه به مدت یک سال شمسی از تاریخ ثبت ازدواج رسمی زوجین در یکی از دفاتر ازدواج می باشد.

مدت بیمه نامه:

مدت این بیمه نامه به میزان 10 سال شمسی تعیین می‌گردد که تاریخ آغاز آن از زمان خرید بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار و پایان آن در انتهای سال دهم بیمه نامه و یا تولد اولین فرزند(هرکدام زودتر حادث شود.) خواهد بود.


هزینه های درمانی قابل پرداخت:

الف- کلیه هزینه های درمان سرپایی یا بستری مربوط به علل نازایی و ناباروری زوجین تا سقف 000/000/40 ریال .

ب-جبران هزینه های درمان عیوب مادرزادی منجر به ناباروری قابل درمان هریک از زوجین تا سقف 000/000/20 ریال.

 

ج-جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی مرتبط با درمان ناباروری تا000/700ریال داخل شهری و 000/500/1 ریال بین شهری .

د-جبران هزینه رحم جایگزین درصورت نیاز و با تائید پزشک معتمد بیمه گر تا سقف 000/000/40 ریال (صرفاً یک بار در طول مدت بیمه) قابل پرداخت می باشد.

* هزینه های فوق با رعایت ماده شش شرایط عمومی این قرارداد محاسبه و پرداخت میگردد.


موارد استثناء

الف- هزینه اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه .

ب- زایمان و سزارین.

ج-موارد نازایی و ناباروری ناشی از هرگونه سوء‌استفاده از مواد یا تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی و فعل و انفعالات هسته‌ای و یا ناشی از جنگ.


حق بیمه بیمه نامه:

1. حق بیمه پایه این بیمه‌نامه 000/980/1 ریال می‌باشد.

2. 4% مالیات بر ارزش افزوده مازاد‌بر مبلغ حق بیمه دریافت خواهد شد.

3. امکان خرید بیمه‌نامه با سقف تعهدات بیشتر با پرداخت حق بیمه مازاد(متناسب با حق بیمه پایه)امکانپذیر است.                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                  
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.