بیمه عمر و بازنشستگی نوین 
بیمه عمر و بازنشستگی نوین                                            novin  
       

بانوان خانه دار اگرنگران آتیه خود و خواهان داشتن مستمری درسنین بازنشستگی هستید

دارندگان مشاغل آزاد اگر نگران نداشتن مستمری در زمان بازنشستگی خود می باشید

کارمندان کارگران و حقوق بگیران اگر نگران کاهش حقوق خود به هنگام بازنشستگی هستید

همه اقشار جامعه اگر نیازمند پشتوانه مالی برای آینده خود و همچنین تامین خانواده تان در

 زمان فوت یا از کارافتادگی خود می باشید

شرکت بیمه نوین مفتخر است طرح بیمه عمروبازنشستگی خود را در راستای ایجاد

 آرامش خیال امروز و رفاه زمان بازنشستگی شما و نیز تامین پشتوانه مالی برای بازماندگان در غیاب سرپرست خانواده با مزایای ذیل ارائه کند                                                                                                                                          

                                  novin1                                                                               

 

مزایای بیمه عمروبازنشستگی بیمه  نوین

1 – از بدو تولد تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 30 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست میلیون ریال و سن 50 سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه صرفا بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه دویست و پنجاه هزارریال و حداقل سرمایه  ده میلیون ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 4 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از 18 تا 60 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر یکصد وشصت میلیون ریال می باشد.                                                                                                                                                      
            novin2                                             
     

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل

پرداخت می باشد

17 – در طول مدت قرارداد یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن18 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که به حق بیمه سالانه اضافه می شود.

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمر و و بازنشستگی خود وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته ندارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و و بازنشستگی خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نماییدبه شرطی که به سن 50 سال رسیده باشید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و بازنشستگی نوین 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

24- نرخ سود قطعی اندوخته بیمه عمرو بازنشستگی بیمه نوین در چند سال اخیر

سود سال 89      19.5 درصد

سود سال 90      24.6 درصد

سود سال 91       25.23 درصد

سود سال  92      25.88 درصد

                                                                                                                                                    

                                                                                                                

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.