بیمه عمر و سرمایه گذاری میهن 
 بیمه عمر و سرمایه گذاری میهن                                             mihan
 

این بیمه از ترکیب بیمه های بشرط فوت و بیمه های بشرط حیات تشکیل شده است. در این بیمه، بیمه گر تعهد می کند که اگردر طول مدت بیمه، بیمه شده فوت کند سرمایه بیمه را به ذینفع تعیین شده دربیمه نامه یا وراث قانونی بیمه شده بپردازد و اگر در پایان مدت بیمه در قید حیات باشد سرمایه بیمه به وی پرداخت گردد.این بیمه در واقع نوعی پس انداز است به همین علت به آن بیمه پس انداز هم می گویند .

                                                          day2                                                             
 

مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری بیمه میهن

 1– از بدو تولد تا 70 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد ازیک تا 30 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست میلیون ریال و سن 25سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت یکجا، سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ،دو ماهه و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه سیصد هزارریال و حداقل سرمایه  سی میلیون ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 4 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

 حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از 18 تا 55 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر دویست میلیون ریال می باشد.
                                                  dana2                                         

 

17 – در طول مدت قرارداد یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن20 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که به حق بیمه سالانه اضافه می شود.

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمر وپس اندازخود وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته ندارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و سرمایه گذاری خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و  سرمایه گذاری میهن 15 درصد به مدت 10 سال می باشد. 

 

                    

 

                                                                                                         

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.