بیمه عمر و پس انداز ملت 
 بیمه عمر و پس انداز ملت          melat  

هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان میباشد . بیمه های عمر و ذخایر انباشته آن بعنوان یک عامل می تواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا نماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایه ها و غرامتهای کلیه رشته های اشخاص در تسریع گردش چرخهای اقتصادی کشور موثر خواهد بود.

در بیمه های عمر بیمه گذار با پرداخت حق بیمه معینی به صورت ماهانه ، سالانه یا یکجا مبلغ معینی  ( سرمایه یا مستمری ) را پس از پایان مدت بیمه نامه به طور یکجا یا مستمری دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می گیرد

 

 

                                                                                                                                                   
                                      melat2                             
 

مزایای بیمه عمرو پس انداز بیمه ملت

1 – از یک تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 69 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست و پنجاه میلیون ریال و سن 50 سال  نیاز به انجام آزمایشات

 پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه

تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ،دو ماهه و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه یکصد و پنجاه هزارریال و حداقل سرمایه  سی میلیون وهفتصد و پنجاه هزار ریال

 می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهرمند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 1 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم

 بهرمند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

 حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان

 از 15 تا 60 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،

جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهرمند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر

 یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد                                                                                                                                                

                                                              melat1                                                         

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، با ارائه هزینه های پزشکی قابل پرداخت می باشد .

17 – در طول مدت قرارداد برای هر بیماری یکبار تا سقف سرمایه می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن1 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که از محل حق بیمه سالانه برداشت می شود .

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمر و پس انداز خود وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته دارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و پس انداز خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و پس انداز ملت 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

24- نرخ سود قطعی اندوخته بیمه عمر و پس انداز بیمه ملت در چند سال اخیر

سود سال 87       17 درصد

سود سال 88      19 درصد

سود سال 89      19 درصد

                                                                                                                                                       
 
                       
 

جهت کسب توضیحات بیشتر با شماره تلفن  66085366  021 تماس حاصل فرمایید

یا درخواست خود را به آدرس ذیل ایمیل فرمایید 

info@ bimehomr.org                                                                                                                                                      

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.