بیمه مستمری البرز 
 بیمه مستمری  البرز                                                    alborz  
 همه ما دوران بازنشستگی را تجربه خواهیم کرد هم اکنون نیز بازنشستگان فراوانی را پیرامون خود می بینیم . بسیاری از این عزیزان دچار مشکلات مالی بوده واز کمی حقوق و مستمری دوران بازنشستگی خود ناراضی هستند . بیمه مستمری و بازنشستگی این امکان را فراهم می آورد که فرد با پرداخت حق بیمه به مدت حداقل 10 سال تا پایان عمر از حقوقی که خود تعیین می کند بهرمند گردد.
                                                        301                                                 

ویژگیهای بیمه مستمری و بازنشستگی

 

 

1- شما قادر هستید هر میزان حق بیمه و یا هر مبلغ مستمری ماهانه که مایل باشید به دلخواه خود انتخاب نمایید.

2- در این نوع بیمه نامه ها شما میتوانید از محل ذخیره های خود به دفعات تا میزان 90 درصد اندوخته ها بدون نیاز به ضامن وام دریافت نمایید.

3- در صورت تمایل اقساط  مستمری به خود شما و یا یکی از اعضای خانواده و یا هر شخص دیگری که انتخاب نمایید پرداخت می گردد.

4- اگر در طول مدت پرداخت حق بیمه از خرید بیمه نامه خود منصرف گردید کلیه حق بیمه های پرداختی عینا مسترد خواهد شد.

            5- در صورت فوت ، کلیه اندوخته های ایجاد شده به همراه سودهای متعلقه به استفاده کنندگانی که

             شما تعیین نموده اید پرداخت می گردد  

                                                                            

اگر شما مایل به پرداخت 10 سال حق بیمه باشید پس از 10 سال بطور تقریبی  3 برابر حق بیمه سالیانه پرداختی می توانید مستمری سالانه دریافت نمایید . بطور مثال اگر فردی به مدت 10 سال سالیانه  10میلیون ریال حق بیمه پرداخت نماید پس از پایان دوره ، مبلغ 30 میلیون ریال سالانه تا پایان عمر دریافت خواهد نمود.   

 

اگر شما مایل به پرداخت 12 سال حق بیمه باشید پس از12سال بطور تقریبی 5برابر حق بیمه سالیانه پرداختی می توانید مستمری سالانه دریافت نمایید . بطور مثال اگر فردی به مدت 12 سال سالیانه  10میلیون ریال حق بیمه پرداخت نماید پس از پایان دوره ، مبلغ 50 میلیون ریال سالانه تا پایان عمر دریافت خواهد نمود.    

 

اگر شما مایل به پرداخت 15 سال حق بیمه باشید پس از 15 سال بطور تقریبی  7 برابر حق بیمه سالیانه پرداختی می توانید مستمری سالانه دریافت نمایید . بطور مثال اگر فردی به مدت 15 سال سالیانه  10میلیون ریال حق بیمه پرداخت نماید پس از پایان دوره ، مبلغ 70 میلیون ریال سالانه تا پایان عمر دریافت خواهد نمود.        

 

                                         


  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.